ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

معرفی کتاب

ذهن سو‌ژه‌پرداز

قصه پرغصه وضعیت ترجمه و تألیف کتاب‌ در زمینه علم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در ایران که بگذریم، به رویت ناپذیر بودن…

فریبا اقدامی

مروج کتابخوانی بوده است. از کلاس های مدرسه و گروه های دانشجویی گرفته تا کارخانه و وزارتخانه، با طرح و اجرای…