ایرانی توانمند
Business is booming.

کتاب تقدیر زنان اثر ورنا کست

160

کتاب تقدیر زنان اثر ورنا کست

کتاب «تقدیر زنان» نوشته‌ی پروفسور «ورنا کست» را ترجمه روان «ساره سرگلزائی» به فارسی برگردانده است. این کتاب در نه فصل تدوین شده است.

«رهایی از بند والدین»، «عقده‌ها و خاطرات اپیزودیک»، «عقده‌ی مادر مثبت در زنان»، «زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند»، «پرخاشگری و سوگواری»، «دختران مطیع»، «عقده‌ی مادر منفی در زنان»، «عقده‌ی پدر منفی در زنان» و «قلمرویی در سرزمین ناشناخته‌ها» عنوان فصل‌های کتاب است.

کتاب تقدیر زنان اثر ورنا کست
کتاب تقدیر زنان اثر ورنا کست

ورنا کست روان تحلیلگر یونگی و دانش آموخته روان‌شناسی در دانشگاه زوریخ است.

او بیش از ۲۰ عنوان کتاب در زمینه‌ی روان‌شناسی عمقی یونگ نگاشته و به عنوان سخنران در این حوزه فعال است.

کست از سال ۲۰۱۴ ریاست انستیتو یونگ زوریخ را به عهده دارد.

در توضیح پشت جلد آمده است:

«دنیایی که شما در آن زندگی می کنید با دنیایی که برادر یا خواهرتان دارند کاملا متفاوت است، حتی اگر در مدتی طولانی با هم در یک خانه زندگی کرده باشید.

 

 

 

 

 

اثر کلام پدر و مادر بر زندگی

کلام پدر و مادر چنان اثری بر زندگی ما دارد که گاهی مسیر زندگی ما تا انتها را ناخواسته تعیین می‌کند.

تاثیر نامطلوب پدر و مادرخوب داشتن، به همان میزانی است که یک پدر و مادر بد برای فرزندانشان دارند.

تاثیر ناخواسته پدر و مادر در حیطه‌های مهم زندگی امروز شما از جمله انتخاب شغل، انتخاب همسر، روابط زناشویی و رابطه با فرزندان نقش دارند.

ولی موضوع مهم‌تر از خوب یا بد بودن پدر و مادر این است

که تاثیرات آن‌ها را باید تشخیص دهیم تا از آثار اجتناب‌ناپذیر برخی از خصلت‌های آنان که می‌توانند مانع رشد روحی – روانی، بروز افسردگی، بی‌انگیزگی و ناکارآمدی، عقب‌ماندگی در زندگی، و تولید اضطراب‌های بیهوده و بی‌ثمر شود جلوگیری کنیم.

امروز که این کتاب در دستان شما قرار گرفته، مطمئنا زمان آن رسیده که خود را زیر بار روانی‌ای که گذشته به شما تحمیل نموده، رهایی دهید.

در جستجوی هویتی تازه

این کتاب که با زبانی ساده و پر از مثال‌های کاربردی توسط خانم پرفسور ورنا کست، رییس انستیو روانکاوی یونگ زوریخ، نوشته شده به شما می‌گوید اگر زن هستید و آن طور که باید از زندگی لذت نمی‌برید، باید در جستجوی هویتی تازه برای خود باشید؛

یعنی در جستجوی روانی مستقل از روان پدر و مادرتان.» کتاب حاضر را انتشارات «بنیاد فرهنگ زندگی» منتشر کرده است.

 

مقدمه کتاب تقدیر زنان

عقده یعنی گذشته. همه ما چون گذشته داریم، پس عقده نیز داریم.

شما پدر و مادر خود را چگونه درک کرده‌اید؟ درک شما از پدر، عقده پدر و درک شما از مادرتان، عقده مادر را در شما شکل می‌دهد.

ممکن است شما پدرتان را به شکل یک حامی و پشتیبان قوی درک کرده باشید، که این امر شما را صاحب عقده مثبت پدر می‌کند و اگر احیانآ خدایی ناکرده پدرتان غایب بوده یا برخورد نامناسبی با شما داشته است،

شما صاحب عقده منفی پدر خواهید بود. در این کتاب از تأثیر متنوع عقده‌های مثبت و منفی بسیار خواهید شنید.

این‌که شما حتمآ پدر و مادر داشته‌اید موضوعی نیست که عقده را ایجاد می‌کند.

کتاب تقدیر زنان اثر ورنا کست روان تحلیلگر یونگی
کتاب تقدیر زنان اثر ورنا کست روان تحلیلگر یونگی

حتی اگر آن‌ها وجود هم نداشته باشند، شما ممکن است با جانشینان پدر و مادر زندگی کرده باشید، و یا بنا به تعریف‌هایی که از آنان شنیده‌اید برداشتی از آن‌ها داشته باشید.

عقده پدر و عقده مادر دو عنصر اصلی است که در ناخودآگاه شما نقشی جدی ایفا می‌کنند و زندگی شما را کاملا در سلطه خود دارند.

مهم نیست که سن شما چقدر است و یا اینکه رئیس شرکت بزرگی هستید، یا در هر جایگاه دیگری قرار گرفته‌اید.

یونگ درباره عقده می‌گوید:

«امروزه همه می‌دانند که انسان عقده دارد. آنچه هنوز به‌خوبی درک نشده این است که عقده‌ها هم می‌توانند ما را داشته باشند.»

 

 

 

 

 

معرفی کتاب تقدیر زنان

دنیایی که شما در آن زندگی می کنید با دنیایی که برادر یا خواهرتان دارند کاملا متفاوت است،

حتی اگردر مدتی طولانی با هم در یک خانه زندگی کرده باشید.

کلام پدر و مادر چنان اثری بر زندگی ما دارد که گاهی مسیر زندگی ما تا انتها را ناخواسته تعیین می کند.

تاثیر نامطلوب پدر و مادرخوب داشتن، به همان میزانی است که یک پدر و مادر بد برای فرزندانشان باشند.

تاثیر ناخواسته پدر و مادر در حیطه های مهم زندگی امروز شما از جمله انتخاب شغل، انتخاب همسر، روابط زناشویی و رابطه با فرزندان نقش دارند.

ولی موضوع مهمتر از خوب یا بد بودن پدرو مادر این است

که تاثیرات آنها را باید تشخیص دهیم تا از آثار اجتناب ناپذیر برخی از خصلت های آنان که می توانند

مانع رشد روحی – روانی ، بروز افسردگی، بی انگیزگی و ناکارآمدی ،عقب ماندگی در زندگی ،و تولید اضطراب های بیهوده و بی ثمر شود جلوگیری کنیم.

امروز که این کتاب در دستان شما قرار گرفته، مطمئنا زمان آن رسیده که خود را از زیر بار روانی ای که گذشته به شما تحمیل نموده، رهاییبخشید.

این کتاب که با زبانی ساده و پر از مثال های کاربردی توسط پرفسورخانم ورنا کست،

رییس انستیتو روانکاوی یونگ زوریخ، نوشته شده به شما می گوید اگر زن هستید

و آن طور که باید از زندگی لذت نمی برید، باید در جستجوی هویتی تازه برای خود باشید؛

یعنی در جستجوی روانی مستقل از روان پدر و مادرتان.

 

سرفصل های کتاب تقدیر زنان

+ فصل اول – رهایی از بند والدین
+ فصل دوم – عقده ها و خاطرات اپیزودیک
+ فصل سوم – عقده مادر مثبت در زنان
+ فصل چهارم – زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند
– فصل پنجم – پرخاشگری و سوگواری
+ فصل ششم – دختران مطیع
+ فصل هفتم – عقده مادر منفی در زنان
+ فصل هشتم – عقده پدر منفی در زنان
+ فصل نهم – قلمرویی در سرزمین ناشناخته ها

خلاصه کتاب

«تقدیر زنان» نوشته ورنا کست(-۱۹۴۳)، رییس انستیتو روانکاوی یونگ زوریخ است.

دنیایی که شما در آن زندگی می‌کنید با دنیایی که برادر یا خواهرتان دارند کاملا متفاوت است.

حتی اگر در مدتی طولانی با هم در یک خانه زندگی کرده باشید.

کلام پدر و مادر چنان اثری بر زندگی ما دارد که گاهی مسیر زندگی ما تا انتها را ناخواسته تعیین می‌کند.

تاثیر نامطلوب پدر و مادرخوب داشتن، به همان میزانی است که یک پدر و مادر بد برای فرزندانشان دارند.

تاثیر ناخواسته پدر و مادر در حیطه‌های مهم زندگی امروز شما از جمله انتخاب شغل، انتخاب همسر، روابط زناشویی و رابطه با فرزندان نقش دارند.

ولی موضوع مهمتر از خوب یا بد بودن پدر و مادر این است که تاثیرات آنها را باید تشخیص دهیم تا از آثار اجتناب ناپذیر برخی از خصلت‌های آنان که می‌توانند

مانع رشد روحی – روانی، بروز افسردگی، بی‌انگیزگی و ناکارآمدی، عقب‌ماندگی در زندگی، و تولید اضطراب‌های بیهوده و بی‌ثمر شود جلوگیری کنیم.

امروز که این کتاب در دستان شما قرار گرفته، مطمئنا زمان آن رسیده که خود را از زیر بار روانی‌ای که گذشته به شما تحمیل نموده، رهایی دهید.

این کتاب که با زبانی ساده و پر از مثال‌های کاربردی توسط خانم پرفسور ورنا کست،

رییس انستیتو روانکاوی یونگ زوریخ، نوشته شده به شما می‌گوید اگر زن هستید

و آن طور که باید از زندگی لذت نمی‌برید، باید در جستجوی هویتی تازه برای خود باشید؛

یعنی در جستجوی روانی مستقل از روان پدر و مادرتان.

مشخصات فیزیکی

وزن کتاب ۱۷۰ گرم
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات ۱۳۴ صفحه
شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۲۶۸-۵۸-۳
مشخصات فنی
نویسنده ورنا کست

خرید کتاب تقدیر زنان اثر ورنا کست

دیگر مطالب ایرانی توانمند

۴.۸/۵ - (۱۰ امتیاز)

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.