ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

فناوری اطلاعات

گوگل

در ماه مارس سال 1999 کمپانی‌ که دفترش در گاراژ یکی از دوستان در "منلو پارک" بود، به دفتری در خیابان 165 دانشگاه در…