ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

استارتاپ

بوم ناب

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارآفرینان، تبدیل ایده به برنامه و طرح اجرایی است. برنامه‌ریزی دقیق ممکن است هفته‌ها طول…

روز جهانی پادکست

ظهور وب ۲.۰ و امکان خلق مفهومی به‌نام تولید مصرف‌کننده به‌جای مصرف‌کننده یا تولیدکننده‌ی صرف، باعث شکل‌گیری نوع…