ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

عمومی

‌قانون مطبوعات

‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین…

فریبا اقدامی

مروج کتابخوانی بوده است. از کلاس های مدرسه و گروه های دانشجویی گرفته تا کارخانه و وزارتخانه، با طرح و اجرای…