ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

عمومی

توانمندسازی

دنیای امروز به تحول ویژگی های روان شناختی افراد نیاز دارد که به مراتب از تغییرات اقتصادی و سیاسی مهمتر و وسیعتر…

طرح ایران مهارت چیست؟

طی این مقاله قصد داریم به ماهیت این طرح و نحوه اجرای آن در مدارس بپردازیم. در ادامه با بخشنامه ها، شیوه نامه ها،…