ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

سلامت

مدیریت خشم

خشم یک احساس طبیعی مثل ترس، اضطراب و غم است که همه انسان ها گاهی آن را تجربه می کنند.

مقابله با غمگینی

طولانی شدن بحران کرونا، شنیدن هر روزه اخبار مرگ و میر کرونا و گاهی نیز خبر فوت اقوام و دوستان و آشنایان، دورنمای…