ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

سلامت

تشخیص آسم

سه قسمت اصلی تشخیص آسم شامل تاریخچه ی پزشکی، یافته های معاینه ی بالینی و نتایج تست های تنفسی است. سابقه ی خانوادگی…