ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

عمومی

انواع مارکت‌پلیس

انواع مارکت‌پلیس انواع پاساژها و بازارهای فیزیکی، مثال‌های خوبی از مارکت‌پلیس‌های آفلاین یا حقیقی هستند؛ چرا که…