ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

فرهنگ و هنر

آیدین آغداشلو

نقاش، نویسنده، منتقد فیلم و طراح، هنرمند معاصر ایران است. آثار هنری او به خاطر نمایش اندیشه مرگ و فنای تدریجی و نیز…