ایرانی توانمند
Business is booming.

یکپارچه‌سازی شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی استراتژیک

رسانۀ اجتماعی و مفاهیم توسعۀ چه اشتراکاتی دارند؟

0 111

رسانۀ اجتماعی و مفاهیم توسعۀ چه اشتراکاتی دارند؟

چاپ نخست کتاب «یکپارچه‌سازی شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی استراتژیک» تألیف جمعی از اساتید دانشکدۀ کسب و کار نیوکاسل با ترجمۀ مترجمان: رضا محمدکاظمی، فریبا باقری و جعفر عبدالملکی از سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.

در پیش‌گفتار کتاب «یکپارچه‌سازی شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی استراتژیک» آمده است:

بازاریابی رسانۀ اجتماعی درواقع، استفادۀ تجاری از کانال‌های رسانۀ اجتماعی برای درک مشتریان و درگیر کردن آن‌ها به‌گونه‌ای است که باعث موفقیت بازاریابی نهایی و اهداف تجارت می‌شود. اغلب مشاهدۀ تناسب این کانال‌های درحال‌ظهور و اهداف تجاری کمی دشوار است و کانال‌های جدید با سرعت بسیار زیادی درحال‌رشد هستند که تحقیق‌های کافی دربارۀ آن‌ها انجام نشده است. ویراستار این کتاب، نیک حاجلی، گامی در مسیر درست یکپارچه‌سازی تحقیق‌های مهم در این حوزه برداشته است.

این کتاب ابتدا با پرداختن به ریشه‌های بازاریابی رسانۀ اجتماعی و تبلیغات کلامی به بحث دربارۀ اهمیت رسانۀ اجتماعی در برندسازی، نقش تولید مشترک در رسانۀ اجتماعی و مفاهیم مربوط به توسعۀ محصول جدید و جوامع برخط می‌پردازد. همچنین، به‌روزرسانی‌های مهم مربوط به حقوق اموال معنوی و نحوۀ تناسب رسانۀ اجتماعی با استراتژی کلی را پوشش می‌دهد. رهبری در شرکت نیز باید تغییر کند تا این ابزارها به‌طور مؤثر اجرا شود و جنبۀ بازاریابی رسانۀ اجتماعی نیز پوشش داده می‌شود.

چیزی که خودم دوست دارم این است که این کتاب، ریشه‌های بازاریابی رسانۀ اجتماعی یعنی تحلیل شبکه را نادیده نمی‌گیرد. قدرت شبکه‌ها به این معنی است که اطلاعات در اینترنت به‌سرعت در حال گسترش است. اغلب در تلاش برای واکنش نشان دادن به اتفاقات، مبانی اصلی بازاریابی رسانۀ اجتماعی را نادیده می‌گیریم. درک مبانی اصلی می‌تواند به دستیابی بهتر به اهدافمان کمک کند.

همچنین، این کتاب دارای مطالعه‌های موردی ارزشمندی است؛ به‌خصوص به بانکداری بازاریابی ورزشی و مؤسسات غیرانتفاعی، و نیز بازارهای خارج از اقتصادهای غربی نیز توجه شده است. به نظر من، این کتاب جامع می‌تواند مورداستفادۀ دانشجویان در کلاس‌ها، محققان برای سازمان‌دهی افکار و فعالیت‌های تحقیقی آینده، و همچنین مدیران برای درک مفاهیم این کانال بازاریابی، مهم واقع شود. درمجموع، این فصل‌ها باید به شرکت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی کمک کنند تا با کانال‌های بازاریابی رسانۀ اجتماعی بتوانند داستان برند و استراتژی بازاریابی محتوای خود را تولید کنند.

چاپ نخست این کتاب در ۵۴۹ صفحۀ وزیری، شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۱۳۵.۰۰۰ تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.

امتیاز post

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.