ایرانی توانمند
Business is booming.

منطق اثربخشی

0

منطق اثربخشی

منطق اثربخشی، یک رویکرد تصمیم‌گیری و اقدام است که بر استفاده از منابع و امکانات موجود برای دستیابی به اهداف تأکید دارد. این رویکرد بر این فرض استوار است که آینده غیرقابل‌پیش‌بینی است و بنابراین، نمی‌توان بر اساس پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، تصمیم‌گیری کرد.

عناصر منطق اثربخشی

منطق اثربخشی از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است:

 • اصول بنیادین (Fundamental Principles): چهار اصل بنیادین منطق اثربخشی عبارتند از:
  • مبدأ از دست دادن مقرون به صرفه (Affordable Loss Principle): این اصل بیان می‌کند که باید بر روی اهدافی تمرکز کرد که در صورت شکست، کمترین ضرر را به همراه داشته باشد.
  • مبدأ پیوندهای موجود (Existing Commitments Principle): این اصل بیان می‌کند که باید از پیوندهای موجود به عنوان نقطه شروع استفاده کرد.
  • مبدأ امکانات و منابع موجود (Means-Based Reasoning Principle): این اصل بیان می‌کند که باید بر اساس امکانات و منابع موجود، تصمیم‌گیری کرد.
  • مبدأ فرصت‌ها (Opportunity Principle): این اصل بیان می‌کند که باید از فرصت‌های موجود، حداکثر استفاده را کرد.
 • اقدامات عملی (Practical Actions): منطق اثربخشی، مجموعه‌ای از اقدامات عملی را برای تصمیم‌گیری و اقدام ارائه می‌دهد. برخی از این اقدامات عبارتند از:
  • مطالعه و ارزیابی شرایط موجود
  • شناسایی فرصت‌ها
  • ایجاد شبکه‌های ارتباطی
  • آزمایش و یادگیری

کاربرد منطق اثربخشی

منطق اثربخشی در بسیاری از زمینه‌های مختلف کاربرد دارد، از جمله:

 • کارآفرینی، برای ایجاد کسب‌وکار و توسعه محصولات و خدمات جدید
 • مدیریت، برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در شرایط عدم‌قطعیت
 • زندگی شخصی، برای حل مشکلات و دستیابی به اهداف

مقایسه منطق اثربخشی و منطق علیت

منطق اثربخشی و منطق علیت، دو رویکرد متفاوت برای تصمیم‌گیری و اقدام هستند. منطق علیت بر رابطه علیت بین دو پدیده تأکید دارد، در حالی که منطق اثربخشی بر استفاده از منابع و امکانات موجود تأکید دارد.

منطق علیت برای محیط‌های نسبتاً پایدار و قابل‌پیش‌بینی مناسب است، در حالی که منطق اثربخشی برای محیط‌های پویا و نامشخص مناسب‌تر است.

مزایا و معایب منطق اثربخشی

منطق اثربخشی مزایای زیر را دارد:

 • انعطاف‌پذیری: منطق اثربخشی به افراد و سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا در شرایط عدم‌قطعیت، انعطاف‌پذیر باشند و به سرعت به تغییرات محیطی، واکنش نشان دهند.
 • خلاقیت: منطق اثربخشی افراد و سازمان‌ها را تشویق می‌کند تا از منابع و امکانات موجود، به شیوه‌های خلاقانه استفاده کنند.
 • سازگاری: منطق اثربخشی به افراد و سازمان‌ها کمک می‌کند تا با شرایط جدید، سازگار شوند.

منطق اثربخشی معایب زیر را نیز دارد:

 • عدم‌قطعیت: منطق اثربخشی بر اساس عدم‌قطعیت است و بنابراین، ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرقابل‌پیش‌بینی شود.
 • ریسک‌پذیری: منطق اثربخشی افراد و سازمان‌ها را تشویق می‌کند تا ریسک‌های بیشتری را بپذیرند.

نتیجه‌گیری

منطق اثربخشی یک رویکرد نوآورانه برای تصمیم‌گیری و اقدام است که می‌تواند به افراد و سازمان‌ها کمک کند تا در شرایط عدم‌قطعیت، موفق شوند.

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.