ایرانی توانمند
Business is booming.

تکنیک اسکمپر

1

تکنیک اسکمپر یک روش خلاقانه برای حل مشکلات است. این تکنیک توسط باب ابرل، نویسنده کتاب‌های پرورش خلاقیت در کودکان، ابداع شده است. تکنیک اسکمپر شامل تغییر دادن پنج ویژگی یک مشکل است:

  • حذف
  • جایگزینی
  • ترکیب
  • تغییر ترتیب
  • مبالغه

حذف

حذف به معنای حذف کردن یک یا چند جزء یا مرحله از یک محصول، فرآیند، یا خدمات است. با حذف کردن یک یا چند جزء یا مرحله، ممکن است بتوانیم راه‌حلی ساده‌تر، کارآمدتر، یا مقرون‌به‌صرفه‌تر پیدا کنیم.

مثال:

برای کاهش مصرف کاغذ در اداره، می‌توان از دستگاه‌های چاپ دوبلکس استفاده کرد. این دستگاه‌ها به جای چاپ هر صفحه روی دو طرف جداگانه، هر دو صفحه را روی یک طرف چاپ می‌کنند. این کار می‌تواند مصرف کاغذ را به نصف کاهش دهد.

جایگزینی

جایگزینی به معنای جایگزین کردن یک جزء یا مرحله با یک جزء یا مرحله دیگر است. با جایگزین کردن یک جزء یا مرحله، ممکن است بتوانیم راه‌حلی کارآمدتر، موثرتر، یا جذاب‌تر پیدا کنیم.

مثال:

برای کاهش زمان آماده‌سازی غذا، می‌توان از مواد غذایی آماده استفاده کرد. این مواد غذایی به صورت از پیش پخته شده یا نیمه‌پخته شده در دسترس هستند و می‌توان آنها را به سرعت و به راحتی آماده کرد.

ترکیب

ترکیب به معنای ترکیب کردن دو یا چند چیز با هم است. با ترکیب کردن دو یا چند چیز، ممکن است بتوانیم راه‌حلی جدید و نوآورانه پیدا کنیم.

مثال:

برای ایجاد یک محصول جدید، می‌توان دو محصول موجود را با هم ترکیب کرد. به عنوان مثال، می‌توان یک گوشی هوشمند را با یک ساعت هوشمند ترکیب کرد و یک محصول جدید ایجاد کرد که دارای ویژگی‌های هر دو محصول است.

تغییر ترتیب

تغییر ترتیب به معنای تغییر ترتیب مراحل یک فرآیند است. با تغییر ترتیب مراحل یک فرآیند، ممکن است بتوانیم راه‌حلی کارآمدتر یا موثرتر پیدا کنیم.

مثال:

برای کاهش زمان انتظار در صف بانک، می‌توان مراحل انجام کار در بانک را تغییر داد. به عنوان مثال، می‌توان ابتدا فرم‌های لازم را تکمیل کرد و سپس به صندوق رفت. این کار می‌تواند زمان انتظار در صف را کاهش دهد.

مبالغه

مبالغه به معنای بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی یک جزء یا مرحله است. با مبالغه کردن یک جزء یا مرحله، ممکن است بتوانیم راه‌حلی جدید و نوآورانه پیدا کنیم.

مثال:

برای افزایش ایمنی در جاده، می‌توان از دوربین‌های سرعت با حساسیت بالا استفاده کرد. این دوربین‌ها می‌توانند سرعت خودروها را از فاصله دور تشخیص دهند و جریمه‌های سنگینی برای خودروهایی که سرعت مجاز را رعایت نمی‌کنند، صادر کنند. این کار می‌تواند باعث کاهش سرعت خودروها و افزایش ایمنی در جاده شود.

تکنیک اسکمپر یک روش ساده و موثر برای تولید ایده‌های جدید و نوآورانه است. این تکنیک را می‌توان برای حل مشکلات مختلف در زندگی شخصی و کاری استفاده کرد.

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.