Business is booming.

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در اولویت دولت است

معاون رییس جمهوری درامور زنان وخانواده :

353

ایرنا : دکتر انسیه خزعلی روز شنبه در نشست با زنان سرپرست خانوار که در دفتر معاونت برگزار شد، افزود: شنیدن مطالبات زنان سرپرست خانوار ما را در درک بیشتر مسوولیت سنگینی که بر عهده داریم یاری می کند و این موضوع دولت و ما را موظف به پوشش نیازهای این زنان می کند.

وی یادآور شد: در تمام دنیا تعداد زنان سرپرست خانوار به دلیل آسیب های اجتماعی و مشکلات زیاد رو به فزونی است که کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه وظیفه و اولویت دولت تحت حمایت قرار دادن این بانوان از نظر اجتماعی، معنوی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی است، تصریح کرد: اگر شرایط مهیا باشد اما کاری برای تامین نیازهای زنان سرپرست خانوار صورت نگیرد آسیب پذیری آنان گسترش خواهد یافت.

- Advertisement -

دکتر خزعلی یادآور شد: البته آسیب پذیر بودن زنان سرپرست خانوار تعبیر خوبی نیست کمااینکه برخی از این زنان مراقب زندگی خود و فرزندان و گاه پدر و مادر خود هستند و نمی گذارند آسیبی به آنان برسد اما در مواردی مشکلات زیاد باعث آسیب پذیر شدن آنان می شود.

وی تاکید کرد: به هر حال خلا در زندگی این عزیزان بوجود آمده و وظیفه ما پوشش و رفع این خلا ها است که امیدواریم برای دولتمردان وضعیتی پیش آید تا همه آنان تحت پوشش قرار گیرند.

دکتر خزعلی خاطرنشان کرد: خداوند ما را نمی بخشد اگر زن مومنه ای در تنگنای اقتصادی و معنوی باشد و با وجود توانمندی، او را یاری نکنیم و این وظیفه حکومت اسلامی است که آن را تامین کند.

معاون رییس جمهوری به تمامی زنان سرپرست خانوار توصیه کرد: رفع مشکلات تنها با یاری و مساعدت شما موثر و مرتفع می شود و امیدواریم در کنار رفع نیازمندی های زنان سرپرست خانوار، سایر افراد نیازمند را شناسایی و برای آنان گام های موثری برداریم.

دکتر خزعلی اظهار داشت: امیدواریم این نشست، مقدمه ای باشد برای اینکه بار مسوولیت را احساس و متوجه شویم چه بار امانتی بر دوش ما گذاشته شده است.

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.