ایرانی توانمند
Business is booming.

همکاری دانشگاه فردوسی با مرکز تحقیقات ایتالیا در حوزه مدیریت ریسک و فرونشست

29

فعالیت مرکز تحقیقات ژئوهیدرولوژی ایتالیا جهت حفاظت در برابر مخاطرات ژئوهیدرولوژیک مانند فرونشست، فروچاله، فرسایش و سایر مخاطرات مرتبط متمرکز است و تفاهم‌نامه منعقد شده بین دو نهاد، این امکان را می‌دهد تا ضمن تمرکز بر فعالیت‌های علمی مشترک و تبادل استاد و دانشجو، بر روی موضوعاتی که امروز به عنوان چالش‌های محیط زیست و مخاطرات زیست بوم‌های ایران مطرح است، فعالیت‌های علمی و طرح‌های مشترک پژوهشی جهت حل بحران صورت گیرد.

عمده محورهای این تفاهم‌نامه بر مباحث مرتبط با فرسایش، حفاظت و احیاء خاک، ژئومورفولوژی خاک، تخریب خاک و اکوژئومورفولوژی، مدلسازی مخاطرات ژئوهیدرولوژیک بویژه فرسایش زیرزمینی و تونلی، فرونشست و گسترش فروچاله‌ها و مدیریت ریسک و حل این بحران‌ها تاکید دارد.

تبادل استاد و دانشجو در خصوص موضوعات مورد بحث در تفاهم‌نامه، برگزاری دوره‌ها و سیمنارهای مشترک علمی و نیز انجام تحقیقات مشترک و امکان استفاده مشترک از امکانات، ابزار و تجهیزات لازم جهت پژوهش‌ها، از جمله انتظارات و فعالیت‌هایی است که در تفاهم‌نامه دیده شده است.

به نقل از دانشگاه فردوسی، این تفاهم نامه به کوشش دکتر عادل سپهر، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست و نیز مدیر گروه پژوهشی مخاطرات محیطی و مدیریت اکوسیستم پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان هماهنگ کننده و رابط علمی این دانشگاه با طرف ایتالیایی و با امضاء رییس دانشگاه فردوسی و رییس مرکز تحقیقات ژئوهیدرولوژی ایتالیا در دو نسخه منعقد شد.

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.