ایرانی توانمند
Business is booming.

حضور ضروری دانشجویان در فناوری‌های نوین

در راستای حمایت از توسعه علمی کشور؛

11

حضور دانشجویان در میدان فناوری‌های نوین ضروری است

دانشجویان و نیروی انسانی تحصیل‌کرده، اثرگذارترین بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری و ظرفیت بزرگ دانشی و تخصصی برای توسعه علمی و فناورانه کشور هستند.
دانشجویان و نیروی انسانی تحصیل‌کرده را اثرگذارترین بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری و ظرفیت بزرگ دانشی و تخصصی برای توسعه علمی و فناورانه کشور می‌دانند. به همین دلیل حمایت و هدایت درست این ثروت ملی به سمت تامین نیاز‌های فناورانه کشور و استفاده درست از توانمندی‌های آن‌ها برای تحقق اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر آن تاکید شده است.

هیئت‌وزیران نیز در آیین‌نامه اجرایی خود خطاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مهم‌ترین نهاد و مرتبط‌ترین دستگاه در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده، این نهاد را مکلف کرده است تا این ظرفیت ملی را برای نقش آفرینی در زیست بوم فناوری و نوآوری آماده کند.

این وزارت خانه مکلف است نسبت به تربیت نیروی انسانی ماهر به صورت ماموریت گرا در رشته‌های مرتبط با فناوری‌های نوین از طریق دانشگاه‌ها اقدام کند. سازوکار و تعداد نیروی انسانی در حوزه‌های منتخب در قالب دستورالعمل اجرای ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در شورای گسترش آموزش عالی و شورای برنامه ریزی آموزش عالی به تصویب خواهد رسید.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است در تصویب رشته‌های جدید یا اصلاح رشته‌های موجود در تمامی رشته‌ها پیوست کارآفرینی، مهارت افزایی و اشتغال پذیری را منظور کند.

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.