Business is booming.

رویکرد پژوهشگاه در راستای برنامه های توسعه شبکه ملی اطلاعات

دكتر یزدانیان در جلسه شورای مدیران

62

دکتر یزدانیان در جلسه شورای مدیران:
رویکرد اصلی فعالیتهای پژوهشی در پژوهشگاه در راستای برنامه های توسعه شبکه ملی اطلاعات تعریف شود
دکتر یزدانیان رییس پژوهشگاه ICT، با اشاره به تکمیل شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از اصلی ترین سیاست‌های کاری وزیر ارتباطات، گفت: برای کمک به تحقق این سیاست لازم است رویکرد پروژه‌های پژوهشی پژوهشگاه، همراستا با موضوع شبکه ملی اطلاعات تعریف و اجرا گردد.

روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات : دکتر یزدانیان که در جلسه شورای مدیران پژوهشگاه سخن می‌گفت، در خصوص بحث شفافیت و فسادستیزی به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای دولت سیزدهم و وزیر ارتباطات گفت: ضروری است با توجه و حساسیت بیشتری بحث شفافیت و فسادستیزی همچون گذشته که مورد توجه قرار دهیم.

وی تاکید نمود که به حمدالله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ارزیابی عملکرد به ویژه در خصوص ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد گامهای خوبی برداشته است. دکتر یزدانیان در بخش دیگر سخنان خود، موضوع اقتصاد دیجیتال را یکی از مهمترین محورهای برنامه های وزارت ارتباطات در دولت جدید عنوان و بر تسریع انجام فعالیت‌های پژوهشی در زمینه تاثیرات متقابل اقتصاد دیجیتال و ICT تاکید کرد.

- Advertisement -

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.