ایرانی توانمند
Business is booming.

امضای تفاهمنامه همکاری پژوهشگاه ارتباطات و ایرانسل

روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

5

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

مدت این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت سه سال در نظر گرفته شده و در صورت نیاز با توافق طرفین قابل تمدید است.
گفتنی است، این تفاهمنامه همکاری حوزه های تبادل نیروهای دانشی و مجرب، همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مشترک، شناسایی و ارزیابی شرکت های نوپا، محصولات، طرح های فناورانه مورد نیاز با جلب مشارکت شرکت های فناور، شناسایی نیازمندی های فناورانه ایرانسل و تعریف پروژه های مشترک برای سرمایه گذاری در موضوع تحقیق و توسعه فناوری های مورد نیاز با جلب مشارکت شرکت های فناور را شامل می شود.
طبق این تفاهمنامه دو طرف موافقت کرده اند تسهیلات لازم برای اعزام و پذیرش نیروهای دانشی خود را متناسب با فعالیت های مشترک توافق شده، ایجاد نمایند.
همچنین پژوهشگاه زیرساختها مستندات دانشی و امکانات آزمایشگاهی خود را برای انجام فعالیت های مشترک پژوهشی توافق شده با مرکز تحقیق و توسعه شرکت ایرانسل به اشتراک می گذارد.
برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی علمی- تخصصی مورد نیاز شرکت و معرفی طرح ها، شرکت های نوپا و فناور و ارایه آیین نامه های مربوط به ارزیابی این شرکت ها و انجام آن، برای همکاری و با استفاده از حمایت های شرکت از دیگر موارد مورد تفاهم پژوهشگاه هست.
ایرانسل هم می بایست از ظرفیت پژو هشگاه جهت شناسایی حوزه های جدید فناوری و نیز شرکت های فناور و نوپای واجد شرایط جهت سرمایه گذاری استفاده کند. همچنین جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی و پایلوت های فناورانه مورد نیاز خود از ظرفیت دانشی موجود در پژوهشگاه استفاده نماید.
شایان ذکر است، به منظور اجرای این تفاهمنامه دو طرف باید ضمن معرفی نماینده تام الاختیار نسبت به تشکیل کارگروه راهبری و تدوین شیوه نامه اجرایی و تعریف لیست فعالیت های مشترک اولویت دار اقدام کنند. همچنین نظارت بر حسن اجرای تفاهمنامه بر عهده دو طرف است.

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.