Business is booming.
صفحه آرشیو

روز جهانی کودک و تلویزیون

روز جهانی کودک

روز جهانی کودک روزی است که برای تجلیل از کودکان به رسمیت شناخته شده‌است. این روز در کشورهای مختلف در تاریخ‌های…