Business is booming.

پایان کرونا در یک سال

مدیر شرکت مدرنا

17

مدیر شرکت مدرنا: کرونا در یک سال می‌تواند به پایان برسد
گروه علمی: استفان بانسل، مدیر عامل شرکت مدرنا می‌گوید پاندمی کرونا می‌تواند در طول یک سال با افزایش تولید واکسن و عرضه جهانی آن به پایان برسد. بانسل در مصاحبه با روزنامه سوئیسی «نو زوکر زایتونگ» گفت: «اگر به گسترش ظرفیت‌های تولیدی صنعت واکسن‌سازی در طول شش ماه گذشته بنگریم، در میانه سال آینده باید دوزهای کافی برای واکسیناسیون همه افراد در کره زمین در دسترس باشد. تزریق دوزهای یادآور واکسن نیز در حد مورد نیاز تا آن هنگام باید امکان‌پذیر شده باشد.»

او گفت که واکسیناسیون کرونا به زودی حتی برای نوزادان در دسترس خواهد بود.بانسل گفت: «افرادی که واکسینه نمی‌شوند، به طور طبیعی ایمن خواهند شد، زیرا سویه‌ی دلتای کرونا بسیار واگیر است. به این ترتیب، ما به موقعیتی شبیه موقعیت آنفلوانزا خواهیم رسید. شما یا واکسن می‌زنید و زمستان خوبی را می‌گذرانید یا واکسن نمی‌زنید و خودتان را در معرض خطر دچار شدن به بیماری و احتمالا بستری شدن در بیمارستان قرار می‌دهید.»
او در پاسخ به ای پرسش که آیا منظورش بازگشت به وضعیت طبیعی در نیمه دوم سال آینده است، گفت: «بله گمان می‌کنم یک سال بعد از الان».بانسل گفت انتظار دارد دولت‌ها تزریق دوز یادآور یا تقویتی واکسن را برای افراد قبلا واکسینه‌شده تایید کنند، چرا که بیماران در معرض خطر واکسینه‌شده در پاییز گذشته «بدون شک» نیاز به یادآور دارند.
واکسن یادآور مدرنا حاوی نصف دوز واکسن اصلی است و به این ترتیب شمار بیشتری از آنها در دسترس خواهد بود.او گفت: «میزان واکسن بزرگترین عامل محدودکننده است. ما با نصف دوز در سال آینده به جای ۲ میلیارد واکسن ۳ میلیارد واکسن در اختیار خواهیم داشت.»
البته ترکیب واکسن یادآور در امسال با واکسن اصلی مدرنا تفاوتی نخواهد داشت، زیرا مدرنا وقت کافی برای تغییر آن را نداشته است.بانسل گفت: «ما در حال حاضر داریم در کارآزمایی‌های بالینی واکسن‌های آماده‌شده برای سویه‌ی دلتا را آزمایش می‌کنیم. این واکسن‌ها اساس واکسیناسیون یادآور برای سال ۲۰۲۲ خواهد بود. ما همچنین داریم واکسن‌هایی برای ترکیب سویه‌ی دلتا و سویه‌ی بتا، یعنی جهش بعدی که دانشمندان آن را محتمل می‌دانند، آزمایش می‌کنیم.»او گفت مدرنا می‌تواند از خطوط موجود تولید واکسن موجود کرونایش برای تولید واکسن برای سویه‌های جدید هم استفاده کند و قیمت واکسن هم تغییری نخواهد کرد.

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.