ایرانی توانمند
Business is booming.

آبی شدن ۱۷ شهرستان

آمارها و نمودارهای روند بستری و فوت ناشی از کرونا (۱۹ تا ۲۵شهریور) منتشر شد

85

بر اساس گزارش اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حال حاضر ۵۷ شهرستان در وضعیت قرمز،۲۳۸ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۱۳۶ شهرستان در وضعیت زرد هستند و بالاخره آمار شهرستان های آبی از صفر خارج شده و به ۱۷ شهرستان رسید.

تعداد موارد بستری، فوت و موارد سرپایی شناسایی شده در بازه زمانی۱۹ تا ۲۵ شهریور شهریور از این قرار است:
تعداد موارد بستری جدید: ۲۱۱۱۲
تعداد موارد فوت جدید: ۳۰۹۶
تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده:۱۱۹۹۵۹

مقایسه این آمار با هفته پیش از آن نشان می‌دهد، موارد سرپایی مثبت ۲۳ درصد، تعداد بیماران بستری ۱۹٫۵ درصد و تعداد فوت شدگان ۲۱٫۳درصد کاهش یافته است.

در حال حاضر در ایران بیش از۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر واکسن دوز اول و بیش از ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر واکسن دوز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن های تزریق شده به بیش از ۴۱ میلیون واکسن می‌رسد.

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.