ایرانی توانمند
Business is booming.

فریبا اقدامی

72

فریبا اقدامی (متولد ۲۵ اسفند ۱۳۴۶) ۲۳ سال مروج کتابخوانی بوده است. از کلاس های مدرسه و گروه های دانشجویی گرفته تا کارخانه و وزارتخانه، با طرح و اجرای فعالیتهای گوناگون مردم را به کتاب خواندن می رساند. سال ۱۳۹۱ سازمان جهک را برای ترویج فرهنگ خواندن و گفتگو پایه گذاری کرد. اکنون بیش از ۱۵۰۰ نفر در طرح های مختلف کتابخوانی همراه جهک هستند.

Fariba Eghdami (March 15th, 1968) had been a book-reading promoter for 23 years. Proposing and performing various kinds of activities in many places ranging from school classes and among academic groups to companies and ministries, she encouraged people to read books. In 2012, she founded Jahak to publicize the culture of reading and communicating and now more than 1500 students participate in Jahak project of Reading Marathon.

فریبا اقدامی: “ما رفتار شایسته ای با خودمان و طبیعت مان نداریم، ما به قدر کافی نمی خوانیم، ما گفت و گو را نمی شناسیم.”

۳.۳/۵ - (۶ امتیاز)

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.