Business is booming.

ادامه تشدید نظارت بر مصرف برق ادارات تا پایان تابستان در صورت نیاز

مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق

5

 

مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق از تداوم تشدید نظارت بر مصرف برق ادارات تا پایان تابستان در صورت نیاز خبر داد.
آقای مسعود صادقی با بیان اینکه طرح تشدید نظارت بر مصرف برق اداره‌ها و بانک‌ها از خرداد آغاز و نظارت‌ها به جد اعمال شده، گفت: طرح تا پایان مرداد اجرا خواهد شد و با توجه به روز‌های گرم پیش رو اگر نیاز باشد تا آخر تابستان ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: تابستان امسال شرایط به گونه‌ای شده که ناترازی تولید و مصرف به شدت افزایش یافته است.

- Advertisement -

صادقی گفت: این ناترازی در برخی ایام به بیش از ۱۲ هزار مگاوات رسیده که برای حل آن ۴۵ برنامه عملیاتی تدوین شده است.

مدیر کل مهندسی و راهبری شبکه برق افزود: یکی از این برنامه‌ها اجرای برنامه مدیریت مصرف در اداره‌ها و بانک‌ها است.

صادقی گفت: سه محور برای اجرای مدیریت مصرف در بخش اداری تدوین شده که یکی از این محور‌ها تعطیلی روز‌های پنجشنبه و اصلاح ساعت کار است که نقش مهمی در مدیریت مصرف دارد.

وی ادامه داد: نتیجه کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق این بخش نسبت به پارسال است، چون همه اداره‌ها وظیفه دارند مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد کاهش دهند.

مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق افزود: براین اساس دولت برنامه مدیریت مصرف را از خود شروع کرده و این امر در اولویت قرار گرفته است.

صادقی ادامه داد: محور سوم پایش دقیق وسایل سرمایشی اداره‌ها است که عدد بزرگی را در مصرف به خود اختصاص می‌دهد.

وی میزان مصرف برق اداره‌ها را حدود ۲ هزار مگاوات برآورد کرد و گفت: اجرای ۵۰ درصد کاهش به معنای آن است که هزارمگاوات صرفه جویی به دست خواهد آمد.

این مقام مسئول به اجرای طرح تشدید نظارت بر مصرف برق اداره‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: این نظارت از طریق کنتور‌های هوشمند عملیاتی خواهد شد.

صادقی ادامه داد: از این طریق رعایت کاهش۵۰ درصدی مصرف به شدت کنترل شده و اگر رعایت نشده باشد ابتدا تذکر داده خواهد شد و نیز از روش‌های ارشادی همکاری اداره‌ها جلب می‌شود.

وی افزود: اگر همکاری و رعایت لازم صورت نگیرد قطع برق انجام خواهد شد کمااینکه تاکنون ده‌ها مورد قطع انجام شده است.

مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق گفت: اداره‌های بزرگی با اعمال محدودیت روبرو شده و از این طریق به سمت اعمال روش‌های مدیریت مصرف راهنمایی شده اند.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌ها در روزجاری نسبت به یکی از روز‌های هفته گذشته، تعطیلی و مدیریت مصرف اداره‌ها تا یک هزار و ۵۰۰ مگاوات بار شبکه را کاهش داده است.

صادقی افزود: به این ترتیب گرچه این تعطیلی کرونایی است، اما اثر خوبی درکاهش بار شبکه برق داشته و نشان داد مدیریت مصرف در بخش اداری چقدر موثر است.

مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق با بیان اینکه طرح تشدید نظارت بر مصرف برق اداره‌ها و بانک‌ها از خردادماه آغاز شده و نظارت‌ها به جد اعمال شده است خاطرنشان کرد: طرح تا پایان مردادماه اعمال خواهد شد و اگر با توجه به روز‌های گرمی که پیش رو است نیاز باشد تا آخر پیک تابستان ادامه خواهد یافت.

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.