ایرانی توانمند
Business is booming.
صفحه بایگانی دسته

تکنولوژی

روز برنامه نویسان

ایده ی نامگذاری روزی بعنوان روز برنامه نویسان اولین بار در سال ۲۰۰۲ توسط ولنتین بالت که کارمند معمولی یک شرکت…