ایرانی توانمند
Business is booming.

کمیته تخصصی ارزیابی سطح فناوری استانداردسازی کار خود را آغاز کرد

گسترش بازار محصولات فناورانه؛

1

دفتر نوآوری و کسب و کار نوین این نشست را با حضور روسای پارک های علم و فناوری استان های قزوین و گیلان، نماینده سازمان ملی استاندارد، شرکت های فناور متقاضی و داوران تخصصی برگزار کرد. در این جلسه، طرح های ارسالی از پارک های علم و فناوری گیلان و قزوین در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی برای ارزیابی ویژگی های فنی و کارکردی لازم، ارائه شد.

دی ماه سال گذشته بود که الحاقیه توسعه شیوه نامه ارزیابی انطباق محصولات دانش بنیان برای محصولات فناورانه تصویب شد و پیاده سازی نظام استانداردسازی محصولات فناورانه در دستور کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت. این اقدام برای افزایش اعتبار، کیفیت و توسعه بازار محصولات فناورانه و با هدف ارتقاء نوآوری و شکل گیری اقتصاد دانش بنیان با محوریت کسب وکارهای نوین فناور انجام شد.

در این راستا، گواهی نامه انطباق بر مبنای انطباق مشخصه های عملکردی محصول مورد نظر براساس یک استاندارد ملی، بین المللی، منطقه‌ ای و جامعه ‌ای یا کارخانه‌ ای به یک محصول فناورانه اعطا خواهد شد و گواهی نامه محصول با انطباق ویژگی‌ های مورد نظر بر مبنای خوداظهاری با عملکرد محصول در صورت عدم وجود استاندارد ملی و بین‌ المللی صادر می‌ شود.

طرح های مورد تائید کمیته تخصصی ارزیابی سطح فناوری استانداردسازی، در فرایند اخذ گواهی نامه ‌های انطباق (COC) و محصول (COP)قرار خواهند گرفت.

گواهی نامه انطباق همان تطبیق مشخصه های عملکردی محصول بر اساس یک استاندارد ملی یا بین‌المللی است و گواهی محصول شامل تطبیق مشخصه ‌های عملکردی اظهار شده با نتایج آزمون می شود.

 

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.