ایرانی توانمند
Business is booming.

دانش علوم اعصاب در معماری

انتشار کتاب «دانش علوم اعصاب در معماری»

77

ایسنا: قزوین مدیر اجرایی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین گفت: کتاب «دانش علوم اعصاب در معماری»، تألیف دکتر جمال‌الدین مهدی‌نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دکترعلی صادقی حبیب‌آباد پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه فلورانس ایتالیا و دکتری معماری از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی توسط انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شد.
علی دل‌زنده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به موضوع این کتاب تصریح کرد: علوم‌اعصاب شناختی به مطالعه همبسته‌های عصبی کارکردهای شناختی انسان می‌پردازد و در علوم‌شناختی به‌عنوان یکی از دانش‌های نو، نقش زیر بنایی دارد.‌ علوم و فناوری‌های شناختی در دهه‌های اخیر، همچون حوزه‌ای میان‌رشته‌ای مورد توجه اساتید رشته‌های مختلف علوم پایه، پزشکی،‌ مهندسی،‌ علوم اجتماعی و رفتاری،‌ هنر و علوم انسانی قرار گرفته است.
وی افزود: درس علوم اعصاب‌شناختی در اغلب رشته‌های زیرمجموعه علوم و فناوری‌های شناختی،‌ یکی از دروس اصلی به شمارمی‌آید بررسی این مطلب ‌(علوم‌شناختی)‌ ما را به دنیای ناشناخته‌ای که در وجودمان نهفته هدایت می‌کند.
دل‌زنده یادآور شد: کتاب «دانش علوم اعصاب در معماری»، تألیف دکتر جمال‌الدین مهدی‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دکتر علی صادقی حبیب‌آباد پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه فلورانس ایتالیا و دکتری معماری از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در ۱۹۰ صفحه و قطع خشتی به بهای ۸۸ هزار تومان از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین منتشر شده است.

امتیاز post

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.