ایرانی توانمند
Business is booming.

دکتر رضا داوری اردکانی

رضا داوری اردکانی به عنوان فیلسوفی آگاه، صاحب خرد و اندیشه محسوب می‌شود که خود را در مواجهه با رویدادهای روز ایران…

جورج سوروس

سرمایه‌گذار معروف آمریکایی یهودی الاصل با بیست و دو میلیارد دلار ثروت جزو ثروتمند ترین مردان جهان بوده.او متولد ماه…