ایرانی توانمند
Business is booming.

مقابله با غمگینی

طولانی شدن بحران کرونا، شنیدن هر روزه اخبار مرگ و میر کرونا و گاهی نیز خبر فوت اقوام و دوستان و آشنایان، دورنمای…