Business is booming.

آلبوم به دشت نفتون

این آلبوم شامل خرده‌روایت‌هایی‌ است از زندگی روزانۀ مردمان ساحل‌نشین. روایت‌هایی از امید و آرزو، دلدادگی، عطش و…

آلبوم سیب هوس

آلبوم سیب هوس اثر جدیدی است با آهنگسازی و صدای امیر عظیمی. این مجموعه شامل بیست‌ودو آهنگ در سبک پاپ است

دکتر رضا داوری اردکانی

رضا داوری اردکانی به عنوان فیلسوفی آگاه، صاحب خرد و اندیشه محسوب می‌شود که خود را در مواجهه با رویدادهای روز ایران…