ایرانی توانمند
Business is booming.

پایان کرونا در یک سال

استفان بانسل، مدیر عامل شرکت مدرنا می‌گوید پاندمی کرونا می‌تواند در طول یک سال با افزایش تولید واکسن و عرضه جهانی…

تبلیغات چیست؟

تبلیغات در استراتژی بازاریابی به طور کلی به معنی رساندن یک پیام و ایجاد یک رابطه با مشتری برای معرفی و بیان محصولات…